Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Nieuws & activiteiten / Studiedag 'Het onderwijs van 12 tot 18: niet van secundair belang!'

Studiedag 'Het onderwijs van 12 tot 18: niet van secundair belang!'

Leuven, campus sociale wetenschappen, donderdag 18 september 2014

Dit jaar wordt de VFO-dag georganiseerd in samenwerking met het steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, dat rond dit thema heel wat onderzoek heeft gevoerd (en nog voert).

Doel van de studiedag

De jaarlijkse studiedag van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek heeft tot doel het onderwijsonderzoek voor te leggen aan diverse stakeholders uit het beleid en de praktijk, en op die manier de dialoog tussen de verschillende partijen aan te zwengelen.

Het centrale thema is de hervorming van het secundair onderwijs, een brandend actueel thema dat hoog op de politieke agenda staat en waarrond in onderwijsland heel wat controverse is ontstaan. Ook binnen de onderzoeksgemeenschap is er enige discussie. ‘Du choc des idées jaillit la lumière’ luidt het spreekwoord.

Behalve het secundair onderwijs komen ook nog enkele andere vrij gekozen thema’s aan bod.

Programma

9.00 u.     Onthaal en koffie

Plenaire sessie

9.30 u.     Opening door dagvoorzitter & VFO-voorzitter

Prof. dr. André Mottart – UGent

9.45 u. - 10.45 u.     Keynote ‘Vroege selectie en veel differentiatie, slecht voor de gelijkheid en goed voor de prestaties?’

Prof. dr. Jaap Dronkers – Universiteit Maastricht

Parallelle sessies 1

11.00 u. - 12.30 u. Parallelle sessies

Papersessie 1: accidentele loopbanen doorheen het secundair onderwijs
Voorzitter: Valeer Schodts

Download verslag

Papersessie 2: pro’s en contra’s van de hervorming
Voorzitter: Nadine Engels

Download verslag

Symposium 1: leraren opleiden voor het toekomstig secundair onderwijs
Voorzitter: prof. dr. Bieke De Fraine
Discussiant: prof. dr. Ruben Vanderlinde

Download verslag


Sociale herkomst en vroegtijdig schoolverlaten: de invloed van het onderwijssysteem en van de socio-economische omgeving

Jeroen Lavrijsen & Ides Nicaise

Download presentatie


De effecten van vroege studiekeuze op leerprestaties en sociale gelijkheid: een toepassing van de differences-in-differences-methode

Jeroen Lavrijsen & Ides Nicaise

Download presentatie


Laat leraren schitteren

Ruth Wouters, Tanja Ceux, Rudi Haven, Annemie Winters, Bregt Henkens & Bieke De Fraine

Download presentatie

De zittenblijver als verschoppeling: een multilevelstudie naar de implicaties van zittenblijven voor de kwantiteit en kwaliteit van vriendschapsrelaties

Jannick Demanet & Mieke Van Houtte

Download presentatie

Maatschappelijk aanzien van onderwijsvormen. Feit of mythe?

Roos Van Gasse, Christel Van Cauteren, Jan Vanhoof & Sven De Maeyer

Download presentatie

Een multiple case study naar het draagvlak van secundaire scholen om de hervormingen door te voeren

Esther Gheyssens & Katrien Struyven

Download presentatie

Hoeveel vroege schoolverlaters heeft deze school? Een nieuwe indicator waarin elke leerling meetelt

Georges Van Landeghem

Download presentatie

De onvoorziene gevolgen van tracking voor de dagelijkse schoolpraktijk nader onderzocht

Lore Van Praag, Simon Boone, Peter Stevens & Mieke Van Houtte

Download presentatie

Samen sterk? Aspirant-leraren als partners in de klas

Marlies Baeten & Mathea Simons

Download presentatie

Wat werkt om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen?

Kristof De Witte

Download presentatie

Toch geen tweede VSO, zeker! Lessen uit het verleden bij de hervorming van het secundair onderwijs

Bregt Henkens

Download presentatie

Vakdidactische leergemeenschappen (VLG): een platform voor de professionalisering van leraren?

Wouter Schelfhout, Kristien Bruggeman & Annemie Bruyninckx

Download presentatie

12.45 u. Lunch

Postersessie

+ Jaarlijkse ledenvergadering VFO

Parallelle sessies 2

13.45 u. - 15.15 u. Parallelle sessies

Papersessie 3: taalbeleid en diversiteit in het secundair onderwijs
Voorzitter: Sarah Doumen

Download verslag

Papersessie 4: alle talenten aanboren
Voorzitter: Bram De Wever

Download verslag

Symposium 2: peilingen als pijlers voor veranderingen?
Voorzitter: prof. dr. Rianne Janssen

Download verslag

Symposium 3: starten in het secundair onderwijs
Voorzitter: prof. dr. Bieke De Fraine

Download verslag
 


Taal en onderwijs, percepties en praktijken in de klas

Reinhilde Pulinx & Piet Van Avermaet

Download presentatie


De belangstelling van leerlingen en hun studiekeuze in het secundair onderwijs

Jan Van Damme & Bieke De Fraine, i.s.m. Ellen Deprez & Maarten Pinxten

Download presentatie


Tendensen op het vlak van lees- en luistervaardigheid aan het einde van het basisonderwijs: evidentie uit peilingen in 2007 en 2013

Jo Denis, Daniël Van Nijlen, Eef Ameel & Rianne Janssen

Download presentatie


Instroomkenmerken in het eerste jaar secundair onderwijs

Jonas Dockx, Eef Stevens & Bieke De Fraine

Download presentatie

Sterke competenties Nederlands? Het belang van taalbeleid en evaluatiebeleid aan het begin van het secundair onderwijs

Koen Van Gorp

Download presentatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-attitude op secundair niveau

Heidi Knipprath, Jolien De Meester, Mieke De Cock & Wim Dehaene

Download presentatie

Kwalitatieve prestatieverschillen in de peiling wiskunde tweede graad algemeen secundair onderwijs

Daniël Van Nijlen, Hanne Damen & Rianne Janssen

Download presentatie

Klasbetrokkenheid bij jongens en meisjes bij de start van het eerste jaar secundair onderwijs: de cruciale rol van leerkrachtstijl

Sofie Lietaert, Debora Roorda, Bieke De Fraine, Karine Verschueren & Ferre Laevers

Download presentatie

Gezocht: school met G‑kracht! Werken aan geletterdheidsvaardigheden in bso/tso-klassen

Greet Goossens & Goedele Vandommele

Download presentatie

Ruimte voor GON-begeleiding in secundaire scholen. Naar inclusieve onderwijsmodellen

Annet De Vroey & Katja Petry

Download presentatie

Verschillende wegen leiden naar het bso. Een verkennende analyse van schoolloopbanen en hun invloed op de prestaties van leerlingen in 6bso

Lien Willem, Daniël Van Nijlen, Eef Ameel & Rianne Janssen

Download presentatie

TRANSBASO: school- en studiekeuze bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs in Antwerpen en Gent

Simon Boone & Eva Verstraete

Download presentatie

Plenaire sessie

15.30 u.  Paneldebat

Met hoofden van de koepelorganisaties Lieven Boeve (VSKO), Raymonda Verdyck (GO!), Patrick Delbaere (OVSG) & Patrick Weyn (POV) en academici: Jaap Dronkers & Ides Nicaise
Moderator: Bregt Henkens

Download verslag

16.30 u.  Slotwoord

Katrien Bonneux - afdelingshoofd Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding bij het Departement Onderwijs

16.40 u.  Receptie

18.00 u.  Sociaal programma (Museum M en diner)

Copyright © Steunpunt SSL