Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Onderzoek / Loopbanen van leerlingen

Loopbanen van leerlingen

Het onderzoeksteam ‘Loopbanen van leerlingen’ zet in Vlaanderen een grootschalig longitudinaal onderzoek op om de studieloopbanen van leerlingen doorheen het secundair onderwijs te onderzoeken. Daarnaast ligt de focus op gelijke onderwijskansen. Enerzijds brengen we de evolutie, de determinanten en de effecten van sociaal-etnische segregatie aan het licht. Anderzijds evalueren we verschillende aspecten van het beleid inzake gelijke onderwijskansen.

Longitudinale analyse van studieloopbanen in het secundair onderwijs (LiSO)
 

‘Loopbanen in het secundair onderwijs’ (LiSO) is een grootschalig longitudinaal onderzoek in Vlaanderen dat wordt opgezet om de studieloopbanen van leerlingen doorheen het secundair onderwijs te onderzoeken. Er zal één cohorte leerlingen gevolgd worden vanaf het eerste jaar secundair onderwijs (2013-2014). Er worden gegevens verzameld via toetsen en vragenlijsten. Deze nieuwe databank zal in de komende jaren beleidsrelevant onderzoek met betrekking tot het secundair onderwijs mogelijk maken.

 


Segregatie / sociale mix
 

Het decreet betreffende het inschrijvingsrecht van eind 2011 beoogt expliciet een sociale mix in de scholen. Op basis van bestaande gegevens brengen we de evolutie, de determinanten en de effecten van sociaal-etnische segregatie aan het licht. Hiervoor zijn monitoring-instrumenten nodig. We onderzoeken de effecten van sociale mix op cognitieve prestaties en leervorderingen en dit zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Voor het secundair onderwijs worden tevens de effecten van sociale mix op loopbanen van leerlingen geanalyseerd.


Evaluatie van het beleid inzake gelijke onderwijskansen
 

Het beleid inzake gelijke onderwijskansen omvat verschillende aspecten zoals het inschrijvingsrecht en het schooleigen GOK-beleid. We belichten de effecten van het GOK-beleid op segregatie en schoolcompositie en onderzoeken de evolutie in de uitvoering van het GOK-beleid op schoolniveau. Tot slot gaan we de invloed na van leerkrachtverwachtingen, zittenblijven en verwijzingen naar het buitengewoon lager onderwijs op de onderwijskloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen.


Klik hier voor de publicaties van dit onderzoeksdomein.

(Co-)promotoren en onderzoeksleiders: Bieke De Fraine, Sarah Gielen, Steven Groenez, Ides Nicaise, Katja Petry, Jan Van Damme, Mieke Van Houtte, Jean-Pierre Verhaeghe, Karine Verschueren

Copyright © Steunpunt SSL